HZ. MUHAMMED VE KUTLU SÖZLERİ

HZ. MUHAMMED (Allah’ın Selamı Üzerine Olsun) VE KUTLU SÖZLERİ

Ahlakı Muhammediye, kıyamet gününe kadar islâm ümmetlerinde devam edip gidecektir. Şu halde her milletin medârı iftiharı, ahlakıdır. Sanayide, ziraatte, her şeyde gelenek ve görenekte başlıca başarı, ahlak güzelliği ile olur. Özellikle ahlak, hukuk ve adaletle birleşirse, olgunluğunu bulmuş olur.

Muhyiddin`i Arabî (Allah Sırrını Kutsasın)

HZ. MUHAMMED’İN (Allah’ın Selamı Üzerine Olsun) KENDİSİ HAKKINDAKİ HADİSİ ŞERİFLERİ

 • Âdem, ruhla kalıp arasındayken peygamberdim.
 • Bize insanlarla, akılları miktarınca konuşmamız emredildi.
 • Ben ancak en güzel, en temiz huyları tamamlamak için gönderildim.
 • Ben ancak rahmet olarak gönderildim. Azap olarak gönderilmedim.
 • Ben öğretmen olarak gönderildim.
 • Andolsun Allah`a ki, ben gökte ve yeryüzünde emin adıyla anılırım.
 • Aslı olmayan şeyler benden uzak, ben onlardan uzağım; ne ben bâtıldanım ne bâtıl benden.
 • Ancak bir kulum ben ; kul gibi yer içerim.
 • Benim çektiğim eziyeti kimseler çekmemiştir.
 • Yaşayışımda hayırdır size, ölümüm de.
 • Ben insanların en yüreklisiyim.
 • Rabbimin katında gecelerim. Beni yedirir, içirir.
 • Beni Rabbim terbiye etti ve ne güzel yetiştirdi.
 • Benim Allah ile bir zamanım olur ki, o zamanda benimle Allah arasına ne yakîn bir melek, ne Allah tarafından gönderilmiş bir elçi ve ne de bir kitap girebilir.
 • Ben Babam (Atam) İbrahim` in duası ve kardeşim İsa` nın müjdesi ve Annemin rüyasıyım.
 • Her Peygamber kendi kavmine gönderildiği halde ben bütün insanlara gönderildim.
 • Kim rüyasında beni görürse, bilsin ki o gördüğü hakikaten benim. Çünkü şeytan benim sûretime giremez. O adam kıyamette de beni görecek ve cennet ehlinden olacaktır.
 • Ben kıyamet günü Âdem evlâdının efendisiyim; fakat övünmem. Livaül-Hamd benim elimdedir; fakat övünmem. O gün Âdem de, ondan başkaları da bütün Peygamberler, benim sancağımın altındadır; fakat övünmem. İlk şefaat eden, ilk olarak şefaati kabul edilen benim; fakat övünmem.
 • Rabbimin katında on ismim vardır. Ben Muhammed` im, Ahmed` im, Mahi` yim; Allah-ü Teâlâ benimle küfrü mahvedecektir. Ben rahmet Resûlüyüm. Ben tevbe Resûlüyüm. Ben Melâhim Resûlüyüm. Ben Mukaffa` yım. Herkes bana uyar. Ben Kussem` im, yani olgun ve bütün iyilikleri câmî bir insanım.

İNSANLIĞA İLİŞKİN HADİSLER

 1. İnsanlar, tarağın dişlerine benzer, birbirlerinin eşitidir.
 2. Kulun Allah` a olan imanı, ancak câhil insanların ona delilik nispet etmesi ile tam olur.
 3. Hepiniz Âdem evladısınız; Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Artık soyla, sopla, babayla, dedeyle övünen kavmin devri bitsin; yoksa Allah katında böcektende aşağı olursunuz.
 4. Biribirinize düşmanlık etmeyin, biribirinizden yüz çevirmeyin, biribirinize haset etmeyin, kin gütmeyin; ey Allah` ın kulları kardeş olun.
 5. Yaratıkların hepside Allah ayalidir. Allah` a en sevgili olanınız ailesine ve halka en faydalı olanınızdır.
 6. Dünyada mazlumların feryad ve figanı yükseldiği vakit, Allah arslanlarının yardımı yetişir.
 7. Siz ne halde iseniz, başınıza o halde adamlar getirilir.
 8. Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız.
 9. Türkler birgün ümmetimin en hayırlısı olacaktır.
 10. Ümmetimin idaresi birgün Türklerin eline geçecektir.
 11. Üç şey ölünün peşine takılır. Ailesi, malı ve işledikleri. İkisi geri döner, yaptıkları yanında kalır.
 12. Müminler, tek insan gibidirler.
 13. İnsanlar ya bilgindir ya da bilgi elde etmeye çalışan, ikisinin arasında bulunan kişilerde hayır yoktur.
 14. Öğrenmek istediğinizi öğrenin; fakat bildiğiniz ile amel etmedikçe bilimin size hiçbir faydası olmaz.
 15. Allah` ım beni bilgi ile zengin et; akılla, yumuşaklıkla beze; kötülükten çekinmekle ulula; kötü işlerde bulunmamakla güzelleştir.

EY MÜ`MINLER

HAZIR BULUNUN ! ZIRA GÖÇ YAKINDIR. AHIRET RIZKINI TUTUNUZ, GİDİLECEK YER UZAKTIR. LEZZETLERİ YIKAN ÖLÜMÜ DAİMA ANINIZ. İZZETİN ZİLLETİ, HAYATIN ÖLÜMÜ, DÜNYANIN AHİRETİ VARDIR. ALDATICI DÜNYADAN AHİRETE DÖNMEK AKIL ALÂMETİDİR. HAYATINDA ÖLÜMÜN İÇİN SERMAYE TUTMAYA BAK. YARINKİ ADIN NE OLACAK BİLEMEZSİN, DİKKAT ET ! DÜNYA SANA SIRT ÇEVİRMİŞ, ÖLÜM İSE YÜZÜNÜ DÖNMÜŞTÜR. BURASI FELAKET VE HELÂK YERİDİR. İKAMET BUCAĞI DEĞİLDİR. GAMLAR MENZİLİDİR. FERAHLAR ALEMİ DEĞİLDİR. KALPLERE ÇÖKEN DÜNYA MUHABBETİ, HER KÖTÜLÜĞÜN ANAHTARIDIR. ALLAH DÜNYAYI SEVDİKLERİNE DE, SEVMEDİKLERİNE DE VERMİŞTİR. LAKİN AHİRETİ ANCAK SEVDİKLERİNE VERİR. DÜNYANIN GEÇİCİ ZİYNETLERİ SİZLERİ, EBEDİ CENNETLERDEN ALIKOYMASIN.

HAKKIN RIZASINA KOŞUNUZ.

HZ. MUHAMMED (Allah’ın Selamı Üzerine Olsun)