9.SOHBET: KADİR GECESİ, İNSANOĞLU` NUN ŞEREFİ

9.SOHBET: KADİR GECESİ, İNSANOĞLU` NUN ŞEREFİ

Mübarek kandiliniz mübarek olsun!

Allah tekrarına eriştirsin. Cem-i cümle Muhammedîmize!

Bu günleri bize tayin eden… Ayları, günleri. Cuma günleri, Kandilleri. Orucu, Haccı. Allah razıdır. O’ndan razı olsun. Âmin.

O da bizden razı olsun. Bizi Şefaatine alsın.

İnşallah, Şefaatine, Cemâline, Kemâline, nail etsin.

Mübarek gün, gecenin yüzü hürmetine, Şefaatine.

Muhammed! Muhammed ümmeti çok nasiplidir, çok zengindir, çok nasiplidir.

 

Hoşgeldiniz, teşekkür ederiz. Sefalar getirdiniz, çok yaşayın.

Allah tekrarına erdirsin. İyi günleri göstersin. İyi mi?

Karanlık günleri, bize aydınlık yapıyor, Elhamdülillah.

Bizim… Bizim bayat ekmeğe yağla balı çalıyor. Elhamdülillah.

 

Allah’a Şükür Edelim ki Bizi İnsan Yaratmış

Allah, insanları çok seviyor. Siz de Allah’ı çok sevmeye çalışın.

Bir hadis-i  kudside Allah: “Biz sizi çok seviyoruz. Siz de bizi sevin. Biz sizi zikrediyoruz.” Diyor. Eliniz, ayağınız, diliniz, dişiniz, gözünüz, kaşınız, masivada olmasın.

Allah’ının rahmetinden olsun, inşallah.

İşte bunlar zikir sayılır. Beş vakit namaz, zikir. İnşallah. Oturduğunuz kimse yoksa, başlayın, Allah, Allah, Allah, Allah!

Lâ ilâhe illallah, Muhammeden Resûlallah.

Aklınıza ne gelirse.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fettah, Ya Rezzak, Ya Alim, Ya Hakim, Ya Allah!

Bismillahirrahmanirrahim. Ve lâ havle ve lâ kuvvete, illâ billahil Aliyyil Azim.

Daha istiyorsunuz. Çok istiyorsunuz.

Yüz tane kul hu okuyun. Kul huvallahu ahad’ı çok okuyun Allah’ın meleklerini görün. Allah çok severmiş, “Çok kul huvalla’yı okuyun, melekleri görün.” diyor.

 

Allah’a hamdü sena edelim ki, Allah’a çok şükredelim ki, Allah’a çok secde yapalım ki, bizi insan yaratmış. Ruhumuzu bir insan kalıbına koymuş. Ya bir hayvancık kalıbına koysaydı. Onlar da ruh sahibi. Onlar da ruh... Halimiz ne olurdu?

Ben giden arkadaşlara diyorum ki; birisi size bir bardak su verse, hararetinizi söndürürsünüz. Adama teşekkür ediyorsunuz. Yine bir elma verse, vesaire. Yani bir ikram etse, on defa teşekkür ediyorsunuz.

Allah ruhumuzu insan kalıbına koymuş. Güneşten, dört rıza âleminden, havadan, yağmurdan, kardan, diğer teneffüs ettiğimiz, âlemi yıldızlardan, küreyi arza inin, diyorum. Sudan, topraktan, yemeden, içmeden, hayvanattan. Bütün hayvanat bize hizmet ediyor. Bütün ormanlar, bize hizmet ediyor. Ne varsa insanın hizmetinde. Allah’ın yarattıkları, bütün sizin hizmetinizdedir.

Ona bir teşekkür yok mu? İki rekât şükran namazını kılın “Allah’ım bunu bize bağışlamışsın. Bizi de kendine bağışla. Allah’ım kâinatı bize bağışlamışsın, bizi de kendine bağışla. Bizim kusurlarımızı affet.” Deyin.

O’na teşekkür, başımız secdeye gitsin. İnşallah, Allahu Ekber diyelim. Allah’a bir secde edelim. Bir teşekkür yani... “Bu âlemi bize bağışlamışsın, bizi bu âleme efendi kılmışsın, biz sana ne yapabiliriz? Hiç olmazsa emrini tutalım. Sana şükür!”

Hepimiz, inşallah, Hamdü sena edelim. Hepinizin maddi manevi geçirdiği günleri, geleceği günleri, hayırlı ömürlü olsun. Bugün, bu gecenin yüzü hürmetine kutlu olsun. Hepinize kutlu olsun. Âmin.

Şimdi bu arkadaşlara, Cenab-ı Allah diyor: “Biz sizi zikrediyoruz. Sizlersiniz. Bizi çok zikredin.”  Çok. Biz sizi seviyoruz. Sizlersiniz. Bizi çok sevin. Sevsin. Sevsin sevdirsin. İyi mi?

İsmi Ahmet, dini Muhammed. İsmi Güzel, Kendi Güzel... Okursunuz inşallah.

 

İnsanoğlu’na Verilmiş Şeref

Allah diyor ki: “Biz sizi seviyoruz, sizler de, bizi çok sevin, sevin. Biz sizi zikrediyoruz, sizler de, bizi çok zikredin.”

Ne diyor, biliyor musun? Kur’ân’da on sekiz bin âlem geçer.

“Biz âlemleri, sizin için yarattık. Küreyi arz, feza âlemi, yeri, semâvatı sizin için yarattık. Sizin yaşamanız için. Sizi, bize itaat etmesi ve bizi tanıması için, emirlerimizi hakkıyla tutması için.” diyor. “Küreyi arzı, sizin mahiyetinize verdik. Sizi çok sevdik, sevdirdik, bildik, bildirdik, gördük, gösterildik.”

İnşallah göreceksiniz. İnşallahu Rahman!

“Biz kâinatı, sizin için halk ettik.” Yarabbi şükür.

“Sizin hizmetinize verdik. Sizleri de kendimiz için yarattık. Kâinatı sizin için yarattık.” Allah’ım!

“Sizleri de kendimiz için yarattık.” Allah’ım!

Bu şeref! Âdemoğlu, yani insanoğluna verilmiş şeref!

Allah, cümlemizi içten, dıştan, ilim, irfan, nur etsin!

Zaten nursunuz, nur etsin. Allah hepinizden razı olsun. Mübarek günler kutlu olsun. Kadir Gecesi.

Kadir gecesinde… Bin aydan mukaddestir yani. İnşallah, yapabildiğiniz kadar itaat ile bir teşekkür yani.

Diyorum ki biri size bir çay verir, bir bardak su verir, bir elma verir eline. Bu arkadaşa, yerli yabancı, on defa teşekkür edersiniz. Boyun eğersiniz. Bir teşekkür edersiniz. Allah’ın verdiği ömür için, başka bir şey değil. Sizi yaratan Allah’a? O kadar nimetleri vermiş. Daha, daha, daha, daha.

Hadis-i  kudsiye dayanalım. Ayetlere dayanalım. “Her şeyiyle size verdim.” diyor. “Kendimi de size verdim.” diyor.

“Küreyi arz. Âlemleri size verdim. Ama kendimi de size verdim.”

Ama çalışın, bulun. Bulun. 

“Sizden size yakınım.” İşte bu! “Size şah damarından daha yakınız. Siz beni görmek isterseniz daha gözünüzü açmadan, hemen ben sizi görürüm. Siz dil ile beni zikretmeden, ben sizi zikrederim.” Amenna ve Saddakna. Mübarek olsun hepinize.

Ümmeti için yaptığı teselli. Bu kendi sözleri! Yağmur gibi... Allah Allah! Âmin.                                                                                             Âdemoğlu toprağa yaptığı eziyeti, hiçbir şeye yapmamıştır. Hiç öyle, kimse kimseye eziyet yapmaz. Boyuna veriyor. Boyuna. “Ye, iç bakalım. Ama Allah’ı bil!” diyor.  “Ye, iç. Yemen, içmen, hepsi benden. Ama Allah’a secde et!” diyor.

Bu da çok hoşuma gidiyor. Âmin. Âmin.

Allah şimdi hepinize veriyor. Veriyor, sopayı. Hah!

Allah’ım! Allah’ım! Allah’ım!

Namazda duruyoruz, başka yerde geziyoruz. Namazın içinde, hırsızlık yapıyoruz yahu! Allah Allah! Bu Âdemoğlu o kadar?.. Olur mu yahu? Orada, diyor. Allah’ın divanında, Allahu Ekber deyip duruyoruz. Bırakıyoruz, başka yerde dolaşıyoruz. Allah divanında bırakıyoruz. Başka yerde dolaşıyoruz. Böyle namaz olur mu? Allah kabul etsin. Buna hırsızlık denir. Hiç haberi yok.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve alâ ali Muhammed. Allah rızası için, lillahil Fatiha!

Allah cümlemizi, Muhammedi ümmeti,  Livaül Hamd çadırının altında, hepimizi müşerref etsin. Âmin.

Cemâli, Kemâli Muhammedi’yi göstersin. Rızayı şerefine muvaffak etsin inşallah.

Allah tekrarına erdirsin.

 

 

 Kadir Gecesi, 15 Şubat 1996, Perşembe