Tarihçe

Vakfın kurucuları Merhum Mehmet Bahaddin Kayhan, Mehmet Mustafa Kayhan, Hidayet Reyhan Daş  ve Osman Berat Gürzumar’dır.

Kurucular tarafından kaleme alınmış olan Vakıf Senedi, 31.03.2016 tarihinde, Ankara 40’ncı Noteri tarafından 11071 yevmiye numarası ile düzenleme altına alınmış ve adı geçen Kurucular tarafından imzalanmıştır. Vakfın kuruluş tarihi,  Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 06.06.2017 tarihli tescil kararının kesinleştiği ve Vakfın Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tutulan sicile tescil edildiği gün olan 20.10.2017’dir.

Vakıf Senedi’ne göre, Vakfın kurulduğu tarihte göreve başlayacak olan Mütevelli Heyeti, Mehmed Bahaddin Kayhan (Başkan), Mehmet Mustafa Kayhan (Başkan Vekili), Hidayet Reyhan Daş, Osman Berat Gürzumar, Poyraz Mahmut Dai, Şeref Bahşi, Nusret Yalçın ve Hikmet Yavuz Sarıkâtipoğlu’ndan oluşmaktadır. Ancak, Kuruculardan Mehmed Bahaddin Kayhan, Vakfın tescili için 08.04.2016 tarihinde Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuru yapıldıktan kısa bir süre sonra, 20.06.2016 tarihinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Öte yandan, Vakfın kuruluşundan sonra, Poyraz Mahmut Dai, yoğun işleri dolayısıyla Mütevelli Heyeti’nden istifa etmiştir.

03.12.2017 tarihinde ilk toplantısını yapan Mütevelli Heyeti, vefat ve istifa nedeniyle boşalan iki üyeliğe Hasan Özakıncı ile Ümmügülsüm Beynam’ın seçilmesine ve, ayrıca, Mehmet Mustafa Kayhan’ın Mütevelli Heyeti Başkanlığına, Hikmet Yavuz Sarıkâtipoğlu’nun ise Mütevelli Heyeti Başkan Vekilliğine getirilmesine karar vermiştir.

03.12.2017 tarihli ilk toplantıda, ayrıca, Hasan Özakıncı (Başkan), Şeref Bahşi (Başkan Yardımcısı), Emrah Önder, Mehmet Aksu ve Ali Haydar Gül İcra Kurulu üyeliğine; Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Özer ise Denetçiliğe seçilmişlerdir. 

03.02.2020 tarihinde yapılan toplantıda Mütevelli heyeti başkanı Mehmet Mustafa Kayhan Onursal Başkan seçilerek, Ondan boşalan Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığına daha önce Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı olan Hikmet Sarıkatipoğlu seçilmiştir. Boş kalan Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcılığına Poyraz Mahmut Dai seçilmiştir.

08-03-2020 tarihinde görev süreleri tamamlanan İcra Kurulu üyeleri Hasan Özakıncı, Şeref Bahşi, Emrah Önder Mehmet Aksu ve Ali Haydar Gül yerine Şeref Bahşi (Başkan), Emrah Önder (Başkan Yardımcılığı), Ümmü Gülsüm Beynam (Üye), Metin Topçu (Üye), Emin Akseki (Üye) seçilmişlerdir.

Vakfın diğer bir organı olan Katılanlar Genel Kurulu, oluşması Vakıf Senedi’nde öngörülen belirli koşulların gerçekleşmesine bağlı olan ve oluşmamış ya da oluştuktan sonra ortadan kalkmış olması da Vakfın kuruluşunu ve devamını hiçbir şekilde etkilemeyen bir organdır. Bu organ, henüz oluşmamıştır.