Gelir ve Gider Tablosu

Vakfımız 2017 yılında kurulduğundan tablomuz hazırlanmaktadır.