PEYGAMBERİMİZE AİT ZİKİR VE SALAT-I ŞERİFLER

PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (ALLAH’IN SELAMI ÜZERİNE OLSUN) EFENDİMİZE AİT ZİKİR VE SÂLAVATI ŞERİFLER
BISMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Allah-ü Teâlâ` ya hamd olsun ! Peygamberlerin en üstününe ve onun temiz olan âlinin ve ashabının hepsine sâlat ve selam olsun. Amin.

Allah-ü Azimüşşan ve melekleri, Nebisi üzerine daima ve aralıksız sâlat ve selam ederler.

Ey şeref-i imânla müşerref olan müminler, siz de Nebi Aleyhisselam üzerine sâlat ve selam edin.

İNNALLAHE VE MELÂİKETUHÜ YÜSELLUNE ALENNEBİYYİ YÂ EYYÜHELLEZİYNE ÂMENU SALLÜ ALEYHİ VE SELLİMU TESLİYMEN.

Allahümme Salli ve Sellim ve Bârik alâ Seyyidina Muhammed`in ve alâ âlihi ve Sahbihi ecmaiyn.

 1. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Resûlü
 2. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Sevgilisi
 3. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Dostu
 4. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Nebisi
 5. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Saf ve Seçkin Kulu
 6. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın yaratıkların en hayırlısı ve değerlisi
 7. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Seçtiği
 8. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Gönderdiği
 9. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Ziynetlediği
 10. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Mükerrem kıldığı
 11. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Ey Allah` ın Muazzam kıldığı
 12. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Resûllerin en ulusu
 13. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Müttekilerin önderi
 14. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Nebilerin sonuncusu
 15. Sâlat ve selam senin üzerine olsun günahkarların şefaatçısı
 16. Sâlat ve selam senin üzerine olsun Rabbül-âleminin Resûlü

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin abdike ve Habîbike ve resûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihi ve sellim.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin Nebiyyil melih sâhibil makaamil a`la vellisânil fasih.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin Maktelefen meleven veteagabel asaran ve kerrerel cediden vestağbelel fergaden ve belliğ ruhuhu ve ervahe ehlil beytihi minnettehiyyata vesselam ve barik ve sellim âleyhi ve âleyhim tesliman kesiran kesira.

Bismillâhirrahmanirrahim Ve sallallâhü âlâ Muhammedin.

Allahümme Yarabbi bi cahi Seyyidinâ Muhammed`in ibni Abdullâh-i Sallallâhü Aleyhi ve selleme ecmeu beyni ve beynehu Seyyidinâ Muhammed`in ibni Abdullâhi fiddünyâ ve fil Âhirati.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi salâten tâdilü cemi salâti ehli muhabbetike ve selleme alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi selamen yâdilü selamühüm.

Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedinil fâtihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka nâsıril Hakkı bil Hakkı vel Hâdî ilâ sırâtıkel müstekiym ve alâ âlihi Hakka kadrihi ve mıkdârihil aziym.