GÖRDÜM Kİ

GÖRDÜM Kİ

Gördüm ki;

Hâkim,amma hükmünde âdil değil

Gördüm ki;

Âlim, amma ilmiyle âmil değil

Gördüm ki;

Mürşit, amma Kâmil değil

Gördüm ki;

Müslüman, amma imanlı değil

Gördüm ki;

Zengin, amma cömert değil

Gördüm ki;

Fakir, amma sabırlı değil

Gördüm ki;

Camiye devam eder, amma namazda değil

Gördüm ki;

Dergâh kapısında daim, amma derviş değil

Gördüm ki;

Zikir dilde, amma kalpte değil

Gördüm ki;

Dua için açılmış eller, amma ihlaslı değil

Gördüm ki;

Ben diyor, amma Sen’den haberdar değil

Gördüm ki;

Cennete talip, amma Cehennem yolundan kurtulmaya gayretli değil

Gördüm ki;

Ahlâkdan bahseder, amma edepli olmaya niyetli değil

Gördüm ki;

Dedikodudan şikayetçi, amma vazgeçici değil

Gördüm ki;

Kıskançlıktan korkar, amma nefsine hakim değil

Gördüm ki;

Elde-dilde Kur’an, amma yolunda değil

Gördüm ki;

Muhammed’e hayran, amma ahlâkında değil

Gördüm ki;

Gurur-kibirle malûl, amma farkında değil

Gördüm ki;

Hâli, davranışı İslâmî, amma Muhammedî değil.